När du väljer hemförsäkring är det viktigt. att den passar dig, ditt boende och täcker alla de saker du har hemma. Välj en studentförsäkring som du får ett bra skydd med samtidigt som du betalar ett bra pris.

När du undersöker vilka studentförsäkringar/hemförsäkringar som finns märker du ganska snabbt att de kan skilja sig åt i innehåll samt pris. Börja med att ställa dig själv frågan vad som är viktigt för dig. Om du är ute och reser mycket så kan en studentförsäkring som kommer med en utökad reseförsäkring vara bra. Om du inte reser mycket utan istället har en hobby som är lite dyrare kan en hemförsäkring med lite högre försäkringsbelopp vara för dig.

Jämför olika studentförsäkringar

Första steget blir att få prisförslag från olika försäkringsbolag. Öppna excel på din dator och stapla upp de olika försäkringsbolagen. Börja med namnet, sedan kommer priset, tjänster som ingår och så vidare. Här kan du färgmarkera olika celler som du tycker är viktiga eller mindre viktiga. Om priset är för högt så markerar du det som rött. Medan om reseförsäkringen som ingår, som du tycker är väldigt viktig kan du markera den som grön.

Få en tydlig överblick över vad du får

Andra steget blir att fatta ett beslut. Utifrån de färgkodade cellerna ser du ganska snabbt vilket försäkringsbolag som ger dig det du behöver. Men pris och tilläggstjänster är faktiskt inte allt. Du borde faktiskt läsa omdömen om de försäkringsbolag som du har valt att titta på. Även om priset och det som ingår i hemförsäkringen eller studentförsäkringen ser bra ut så behöver det inte vara det.

Läs omdömen

Det finns försäkringsbolag som ser bra ut på papper men i verkligheten är servicen urusel. Använd dig av trustpilot, forum och var objektiv. 5 dåliga omdömen behöver inte betyda att försäkringsbolaget är dåligt. Läs mellan raderna och bilda dig en egen uppfattning. När du har kontrollerat och känner dig nöja kan du teckna en studentförsäkring som du kan ha under hela studietiden.

Om du vill läsa mer eller ha svar på andra frågor gällande studentförsäkringar så kan du göra det här.