Du har säkert hört ordet försäkringsbelopp! Det är ett ganska vanligt ord som försäkringsbolag använder sig av och du kommer säkert att stöta på det när du ska teckna din första studentförsäkring eller hemförsäkring. Men vad är egentligen ett ”försäkringsbelopp”?

Ett försäkringsbelopp är egentligen det totala värdet av de saker som du har försäkrat. Du sätter ett försäkringsbelopp när du tecknar din studentförsäkring och det ska då motsvara det totala värdet av dina saker vid den tidpunkten. Försäkringsbeloppet förändras dock över tid, du köper en ny dator, din partner flyttar kanske in och tar med sig sina saker. Det tillkommer alltså saker i hushållet över tid.

Det är på samma gång det maximala värdet du kan få ersättning för om något skulle hända, vid till exempel ett inbrott eller brand. Om du har försäkrat saker för 100 000 kr men har saker för 150 000 kr så kommer du inte få ersättning för alla dina saker.

Att se över sitt försäkringsbelopp

Det är därför väldigt viktigt att se över sitt försäkringsbelopp och prata med försäkringsbolaget med jämna mellanrum. Du kan välja att till exempel ringa in eller uppdatera ditt försäkringsbelopp online genom att logga in på försäkringsbolagets hemsida.

Ett felaktigt försäkringsbelopp

Du som försäkringstagare förlorar på att inte ha ett korrekt försäkringsbelopp hos ditt försäkringsbolag. Det handlar oftast om väldigt små skillnader i pris när det kommer till att höja sitt försäkringsbelopp.

Risken att gå miste om ersättning för en del av dina saker är otänkbar. Det är därför viktigt att uppdatera försäkringsbeloppet med jämna mellanrum. Beloppet är annars väldigt enkelt att glömma bort och påminnelsen kommer när olyckan är framme. Man glömmer lätt bort hur mycket man har i sin lägenhet! Se alltid till att ha rätt studentförsäkring samt att ha ett uppdaterat försäkringsbelopp!