Behöver man se över hemförsäkringen när man blir sambo? Eller är det bara att flytta ihop? Hur funkar det egentligen med hemförsäkring när man tar steget och flyttar ihop med sin käraste?

Svaret på den frågan är ganska enkel. Du som försäkringstag bör skriva in din sambo i dina försäkringspapper. Även om personen som du flyttar ihop med omfattas av din hemförsäkring när den folkbokförs på din adress så bör du skriva in personen i dina försäkringspapper.

Du bör därför ringa ditt försäkringsbolag och meddela dem att du har blivit sambo. En annan viktig sak är att du/ni behöver se över försäkringsbeloppet. Man kan nästan alltid utgå från att personen som flyttar in tar med sig både möbler, prylar och kläder in. Det är därför väldigt viktigt att öka försäkringsbeloppet hos försäkringsbolaget så att försäkringen täcker allt som finns i bostaden om något skulle hända.

Lista på saker som bör ses över:

  1. Adressändring / folkbokföring
  2. Skriva in personen i försäkringspapperna
  3. Se över försäkringsbeloppet

Beroende på vilket försäkringsbolag du har kan priset på hemförsäkringen stiga lite när du ökar ditt försäkringsbelopp men i det stora hela så är det fortfarande en marginell ökning. Värdet och tryggheten som du får av att ha rätt försäkring som är anpassad för dig och din sambo är fortfarande större än vad risken med en felaktig försäkring är.

Om du vill läsa mer om vanliga frågor gällande hemförsäkringar och studentförsäkringar gör du det här.