Vilka försäkringar behöver du ha? Vilka försäkringar är bra att ha som student? Finns det lagar som säger att jag behöver ha en viss försäkring? Frågorna kan vara många. Men nu svarar vi på vad du som student behöver för försäkring!

Det finns som sagt vissa bra att ha försäkringar. Vissa försäkringar behöver du som student inte ha och har du till exempel en bil så behöver du enligt lag ha minst en trafikförsäkring. För att göra det väldigt enkelt så kan du dela upp olika försäkringar i tre olika grupper.

Vi delar in försäkringarna i följande grupper:

  • Krav enligt lag
  • Nödvändiga
  • Bra att ha

Krav enligt lag

Om vi börjar med försäkringarna som du enligt lag måste ha så är det väldigt enkelt. Om du exempelvis har en bil eller en motorcykel så behöver du enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är den enda försäkringen som du enligt lag måste ha om du har ett fordon som du använder i trafiken.

Nödvändiga försäkringar

Nödvändiga försäkringar för studenter kan till exempel vara hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker till exempel om det börjar brinna hemma hos dig eller om du har inbrott hemma. Även om hemförsäkringen inte är ett krav så består den av ett paket med försäkringar som är väldigt bra att ha. I vissa hemförsäkringar ingår även reseförsäkring medan i andra kan du teckna det som en tilläggstjänst. Så är du ute och reser mycket så har du skydd även i utlandet (se villkor för hur långa resorna kan vara för att försäkringen ska täcka dessa).

Bra att ha försäkringar för studenter

Olycksfallförsäkring kan vara bra att ha. Många universitet har en olycksfallförsäkring som täcker olyckor när du är på skolan samt på väg till och från den. Skador som uppstår på fritiden täcks inte av universitetets olycksfallförsäkring utan för att du ska vara skyddad alltid behöver du teckna en egen olycksfallförsäkring.

Läs mer om studentförsäkringar här.