Är hemförsäkringen eller studentförsäkringen obligatorisk? Det är nog väldigt många som har funderat kring det eller ställt sig den frågan! Måste man enligt lag ha en hemförsäkring? Svaret på den frågan är; nej!

Det finns ingen lag som säger att du måste teckna en hemförsäkring. Men det kan finnas en annan sida av det och det är att hyresvärden kan ställa det kravet på dig. Hyresvärden kanske vill att du som hyresgäst ska ha en hemförsäkring som täcker skador i lägenheten.

Hur många har egentligen en hemförsäkring?

Enligt statistik så har ungefär 97% av Sveriges befolkning en hemförsäkring! Även om det inte finns en lag som tvingar oss att teckna en hemförsäkring så har majoriteten av befolkningen en hemförsäkring. Ungefär 3% har valt att inte teckna en hemförsäkring och det är ungefär 400 000 personer som i dagsläget inte har en hemförsäkring. Tittar man på dessa 400 000 så är väldigt många utlandsfödda och majoriteten är män. Orsaken till detta är att det kanske är mindre vanligt med en hemförsäkring i andra länder.

Tittar vi på gruppen utlandsfödda personer så är det faktiskt 12% av dessa som saknar en hemförsäkring. Detta kan bero på flera olika faktorer. En av faktorerna kan vara att landet personen kommer från inte hade ett fungerande försäkringssystem och på grund av det så är detta inte en sak man fokuserar på.

Bland unga vuxna, i åldrarna 25-34 år är det cirka 8% som inte har valt att teckna en hemförsäkring.

Slutsats

Även om det inte finns en tvingande lag, likt lagen att ha minst en trafikförsäkring på sin bil, så har de flesta en hemförsäkring. När du som student flyttar hemifrån för första gången bör teckna en studentförsäkring. Hemförsäkringen är till priset av vad du verkligen får väldigt värd varje krona du betalar. Studentförsäkringen ger dig trygghet samtidigt som den skyddar dina saker ifall det brinner eller om du har inbrott hemma. Tryggheten sträcker sig lite längre än att datorn åker i golvet eller om skärmen på mobilen spricker.

Om man till exempel blir sjuk utanför EU och skickas hem till Sverige i ett ambulansflyg kan detta kosta mellan 200 000 – 1 000 000 kr. Din hemförsäkring som inte alls kostar mycket i förhållande till detta priset täcker den kostnaden.

Du kan läsa mer om studentförsäkring och vanliga frågor här